දෙවිඳුන් වෛරසයන් නිර්මාණය කළේ ඇයි?

ප්‍රශ්නය: කුමන හේතුවක් සඳහා දෙවිඳුන් විසින් වෛරසයන් නිර්මාණය කළේද යන්න ඕනෑම ආගමික නායකයෙකුට විග්‍රහ කළ හැක්කේ ද? පවුකාරයින්ට දඬුවම් කිරීම සඳහා යන්න පිළිතුර නම් අප කුමන හේතුවක් මත මෙම පවුකාරයින් ව එයින් මුදවා ගැනීම පිණිස මෙතරම් වෙහෙස වන්නේ ද? අපගේ ක්‍රියාවන් දෙවිඳුන්ට එරෙහි වුවක් නොවන්නේ ද? දැනගැනීම පිණිස විමසන්නෙමි.

පිළිතුර: පළමුව, මෙම ප්රිශ්නකරුවා මෙලොව ජීවිතයේ ප්‍රධාන අරමුණ අවබෝධ කරගෙන තිබේ ද යන්න පෙනෙන්නට නොමැති බව පැවසිය යුතුව ඇත.

“ඔහු (අල්ලාහ්) නුඹලාව, නුඹලා අතුරින් කවරෙකු ක්‍රියාවෙන් උතුම් ද යන්න පිරික්සනු පිණිස ඔහු මරණය හා ජීවිතය නිර්මාණය කළේය. තවද ඔහු අතිබලසම්පන්නය අති ක්ෂමාශීලීය”. (අල් කුර්ආන් 67:2)

මෙම ජීවිතය තුල අපට සීමිත අභිමතයක් (limited free will) අනුව ක්‍රියා කරන්නට අවස්ථාවක් ලබාදී අප අතුරින් යහකම් කරන්නේ කවරෙක්ද යන්න පිරික්සීම මෙම ජීවිතයේ අරමුණ බව මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ ය. අපව විවිධ ආකාරයෙන් පිරික්සනු ලබන බවද අල් කුර්ආනය මගින් මහා කාරුණික දෙවිඳුන් දන්වා සිටියි.

“අල්ප බියකින් හා කුසගින්නෙන් ද තවද වස්තුන්, ජීවිත හා පලතුරු අහිමිවීම මගින් ද සැබැවින්ම අපි නුඹලාව පරික්ෂාවට ලක් කරන්නෙමු. (එබැවින් නබිවරය) ඉවසිලිවන්තයින්ට සුභාරංචි දෙවු”. (අල් කුර්ආන් 2:155)

වෛරසයක් මගින් හෝ අන් රෝගී තත්ත්වයක් ඇතිවන්නේ මහා කාරුණික අල්ලාහ්ගේ අභිමතය අනුවය. අන් රෝගීන්ට ප්රවතිකාර හා අවශ්ය්ය උපකාරයන් සලසා දීම අපගේ වගකීමක් වන්නා සේ ම වෛරසයක් මගින් ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයකදී වුවද අප විසින් අවශ්ය)ය කටයුතු සිදු කළ යුතු ව ඇත. මෙය අපගේ වගකීමකි. එනිසා අනෙකුත් රෝග මෙන්ම වෛරසය මගින් ඇතිවන රෝග ද අප හට වූ පරීක්ෂාවක් ලෙස සලකා කටයුතු කළ යුතුව ඇත. මෙයයි මිනිස්කමේ ශ්රේ ෂ්ඨ පිළිවෙත වන්නේ.

මෙම ප්‍රශ්නකරුවාගේ දෙවන ප්‍රශ්නය වන්නේ ඔහු විසින් ම තීන්දු කරගත් අදහසකි. එනම් වෛරස් මගින් පවුකරයින්ට දඬුවම් දීම අපේක්ෂාව බව ඔහු උපකල්පනය කරයි. මෙය සහමුලින්ම වැරදි මතයකි. අනෙකුත් රෝග මගින් යහ මෙන්ම අයහ මිනිසුන් පීඩාවට පත්වන අයුරින් වෛරස් රෝග මගින් ද අප රෝගී තත්ත්වයකට පත්විය හැක. එහෙයින් අපගේ වගකීම වන්නේ සියළු රෝගීන් වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි සියළු උපකාරයන් හා ප්‍රතිකර්මයන් ලබා දීමය. මෙසේ කිරීම දෙවිඳුන්ට එරෙහි වීමක් ලෙස සලකනවාට වඩා අප ඉදිරියේ ඇති ජීවිත පරීක්ෂාවක් ජයගැනීම පිණිස අප කරන්නා වූ ක්‍රියාවක් මගින් දෙවිඳුන්ගේ තෘප්තිය දිනා ගැනීමය සැබැවින්ම සිදුවන්නේ.

උපුටාගැනීම : මන්සූර් දහ්ලාන් පිටුවෙන්

Avatar

About මන්සූර් දහ්ලාන් පිටුවෙන්

View all posts by මන්සූර් දහ්ලාන් පිටුවෙන් →