தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரத்னா ஜீவன் அதிரடிக் குற்றச்சாட்டு

ஜனாதிபதித் தேர்தலின் போது முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பெரும் அச்சுறுத்தல்…!! தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என ஆணைக்குழு உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரத்னா ஜீவன் அதிரடிக் குற்றச்சாட்டு. ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற்ற தினத்திற்கு முன்னரான காலப் பகுதியில் பாரதூரமான தேர்தல் முறைகேடுகள் இடம்பெற்றதாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரட்னஜீவன் ஹுல் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார். பி.பி.சீ சிங்கள சேவைக்கு அளித்த நேர்காணலில் அவர் இந்த பாரதூரமான …

Read More

A Tory victory would be a disaster for British Muslims

Boris Johnson’s government has put racism and Islamophobia at the heart of its election campaign British Muslims throughout the country are nervously bracing themselves for the possibility of a Conservative government returning to power after the 12 December election. Their fears aren’t solely based on past …

Read More

The US Supreme Court sees Prophet Muhammad as one of the greatest lawgivers

Islam’s most important prophet is recognized along with 18 other historical figures. With all the Islamophobic rhetoric and criticism of Shariah law coming from American leaders, most Muslims assume the United States doesn’t have a clear understanding of – or respect for – Islamic history and …

Read More