கொரோனா உக்கிரமடைந்துள்ள நிலையிலும் தொடரும் அமெரிக்க வல்லாதிக்கம்

சமீபத்திய தசாப்தங்களில் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தையும் எதிர்கொள்ளும் மிகக் கடுமையான நெருக்கடியின் மத்தியில், ஐக்கிய அமேரிக்க மேலாதிக்க மையம், சில நாடுகளுக்கு எதிராக பாரிய பொருளாதாரத் தடைகளை விதிப்பதற்கும் அவற்றில் சிலவற்றில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் வெறித்தனமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட பொருளாதாரத் தடைகள் அதிக வேதனையையும் துன்பத்தையும் மரணத்தையும் கூட பரந்த அளவில் ஏற்படுத்துகின்றன. உலகளாவிய கொரோனா வைரஸ் தொற்று அமெரிக்காவையும் கடுமையாக …

Read More

2020: Wishing for peace, but power politics makes it wishful thinking

We keep wishing peace and happiness at every New Year. In hindsight, it appears wishful thinking, doesn’t it? The underlying truth is that since time immemorial, the desired peace and happiness have been eluding us. The past has not been peaceful. The reason: There are forces …

Read More
Saudi Trump

How the U.S. Shattered the Middle East

Yemen is a nightmare, a catastrophe, a mess—and the United States is highly complicit in the whole disaster. Refueling Saudi aircraft in-flight, providing targeting intelligence to the kingdom and selling the requisite bombs that have been dropped for years now on Yemeni civilians places the 100,000-plus …

Read More