මේ ගෙවෙන්නේ තීරණාත්මක අවධියයි

COVID-19 වැනි බෝ වන රෝග වසංගතයන් අදියර 4 ක් හරහා විකාශනය වෙයි.

 1. රෝගීන් වාර්තා වී නොමැති අවධිය පළමු අවධිය විදිහටත්
 2. අතරින්පතර රෝගීන් වාර්තා වීම දෙවන අදියර හැටියටත්
 3. පොකුරු වශයෙන් රෝගීන් වාර්තා වීම තෙවන අවධිය හැටියටත්
 4. සිව්වන හා අවසාන අවධිය වන්නේ සමාජ සම්ප්‍රේෂණය හෙවත් මූලාශ්‍රයක් සොයා ගත නොහැකි රෝගීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීමයි.

ශ්‍රී ලංකාව COVID-19 සම්බන්ධයෙන් දැනට පවතින්නේ මෙයින් තුන්වන අවධියයි. සෞඛ්‍ය අංශ, ආරක්ෂක අංශ ආදී සියලූ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රනයන් එකතුව පළමු රෝගියා රට තුලින් වාර්තා වීමට පෙර අවස්ථාවේ සිටම විවිධ ප්‍රජා මැදිහත්වීම් කරනු දක්නට ලැබුනා

 • ආරම්භක අවස්ථාවේදී සිටම රෝගය පිළිබඳ මෙන්ම රෝග සම්ප්‍රේෂණය මැඩ පැවැත්වීමේ ක්‍රම පිළිබඳව දැනුවත් කිරිම සිදුකෙරුනා.
 • වසංගත තත්ත්ව පවති රටවලින් පැමිණෙන පුද්ගලයන් නිරෝධායන කිරීම
 • පාසල් ඇතුළු අධ්‍යාපන ආයතන තාවකාලිකව වසා දැමීම
 • රට තුළට එන ගුවන් ගමන් නැවැත්වීම
 • නිවසේ සිට කටයුතු කිරීමට ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු ලබාදීම සිට
 • රටපුරා ඇදිරි නීතිය පැනවීම දක්වා විවිධ ක්‍රියාමාර්ගයන් ගනු ලැබුවේ ඒ අවස්ථාවල පැවැති අවදානම් මට්ටම, රෝග සම්ප්‍රේෂණ අදියර මෙන්ම කාලීන ලෙස වලංගුවන විද්‍යාත්මක සාධක ද සලකා බැලීමෙන් බව පැහැදිලි වෙනවා.

මේ වන විට රෝග සම්ප්‍රේෂණය අතිමහත් පරිශ්‍රමයකින් පාලනය කිරීමට කටයුතු කෙරෙමින් පවතින අතර, ඉදිරියේදිත් රෝග මර්දනය උදෙසා අවස්ථානෝචිත ලෙස උපායමාර්ග යොදාගැනීම සිදුවනු ඇත.

 • සමාජ දුරස්ථ භාවය පවත්වා ගැනීමට ගත යුතු පියවර
 • මුහුණු ආවරණ භාවිතා කලයුතු අය හා භාවිතා කළ යුතු අවස්ථා
 • නිරෝධායන විධිවිධාන
 • රෝගය සඳහා පරික්ෂා කෙරෙන අවස්ථා

ආදී විවිධාකාර රෝග මර්දන පිළිවෙත්, ඒ ඒ අවස්ථාවන්හි පවතින රෝග සම්ප්‍රේෂණ අවධිවලට අනුව වඩාත් කාර්යක්ශම රෝග පාලනයක් උදෙසා, ඒ සම්බන්ධ විශේෂඥයන් විසින් අවශ්‍යතාවය සලකා බලා, නවතම විද්‍යාත්මක සොයාගැනීම්වලට අනුකූලව යථාවත් කෙරෙනු ඇත.

ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලැබෙන පොදුජන සහභාගිත්වය මත මේවයේ සාර්ථකත්වය රඳා පවතිනු ඇත.

~ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

Avatar

About සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

View all posts by සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය →