‘இந்திய முஸ்லிம்கள் மீதான மோடியின் அட்டூழியங்கள்’ – லத்தீப் பாரூக்

‘இந்திய முஸ்லிம்கள் மீதான மோடியின் அட்டூழியங்கள்’ எனும் தலைப்பில் மூத்த பத்திரிகையாளர் லத்தீப் பாரூக் அவர்களின் UTV மக்கள் நம் பக்கம் நிகழ்ச்சி மேற்கொண்ட கலந்துரையாடல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *